Nieoficjalna strona ZIMu na PWr rocznik 2003


  
 Strona Główna
 Zajęcia
 Ludzie
 Kolokwia i Egzaminy  
 Zasady Egzaminów
 News
 Linki
 Kontakt
  
 

Nowe rzeczy na stronie i informacje
potrzebne bardziej lub mniej

Dodano 10.7.2008 
  Zapoznajcie się ze stroną http://www.wiz.pwr.wroc.pl/absolwent.asp na której opisana jest procedura odbioru dyplomów, ale też ważne info odnosnie suplementu, ktory musimy zaakceptować!
Dodano 09.7.2008 
  Gratulacje dla wszystkich magistrów inżynierów!!!

Trzymamy kciuki za tych, co we wrzesniu!
Dodano 27.6.2008 
  Pojawiły się wreszcie listy z terminami obron na stronie instytutu
Podobno mamy napisać maila do recenzentów, zapraszającego na obrone.

POWODZENIA WSZYSTKIM!!
Dodano 03.6.2008 
  Sugeruje zapoznać się z procedur± dyplomowania, sporo papierkologii.
Dodano 19.5.2008 
  Jutro nie odbędzie się seminarium dyplomowe z dr Zymonik.
Powodem s± uroczysto¶ci żałobne ¶.p. profesora Bronisława Pilawskiego, który był założycielem wydziały informatyki i zarz±dzania.
Dodano 16.5.2008 
  dr Zygadło umie¶cił listę szczę¶liwców, którzy maj± zaliczony wykład.
lista szczę¶liwców

Zaliczenie zostało rozbite na 2 tury. Osoby, które chodziły na zajęcia w tygodnie parzyste przychodz± na test 26.05.2008 do 329 a1, a te które chodziły w nieparzyste - na swoich seminariach w grupach od 13.15 do 18.55 w 201 C-7. (szczegóły również na powyższej stronie)
Dodano 06.5.2008 
  Można już sprawdzić, kto jest recenzentem pracy
Można to zrobić u swojego promotora, lub w sekretariacie w B1
Do 15.06 musimy się zadeklarować, czy chcemy się bronić w terminie, czy nie.
sprawdź szczegóły
Dodano 25.4.2008 
  Będzie organizowany bal magistra.
Chętni proszeni są o dopisywanie się do grupy dyskusyjnej: http://groups.google.com/group/bal-magistra-2008 gdzie będą omawiane wszystkie szczegóły.
Dodano 19.4.2008 
  Bank BZWBK zaprasza na praktyki. Szczegóły oferty
Dodano 12.4.2008 
  Lista zestawów pytań na obrone
Dodano 7.2.2008 
  info ze strony prof. Wilimowskiej:
"Temat: Egzamin i wpisy z Zarz. Wart. Przedsięb. 7 lutego 2008
Wpisy; poniedziałek, 11. II od godz. 11:15 Egzamin poprawkowy ; od godz. 9:15, u mnie, USTNY"
Dodano 5.2.2008 
  prof Kotarba jest jutro od 12.30 - idzcie po wpisy, bo w przyszłym tygodniu go nie będzie, a pracuje do końca lutego! (Jacek)
Dodano 4.2.2008 
  Osoby, które mają zaliczone praktyki, dostały maile w sprawie wpisów na skrzynki pwr'owe. Mamy sprawdzić, czy dane tam zawarte są prawdziwe, wpisać je do indeksu i przyjść do dr Mazurkiewicza w terminach: "W tym tygodniu dwie okazje: wtorek 5.02.2008, 11-13 B-4 1a.13, czwartek 7.02.2008, 12-14 B-4 1a.13."
Dodano 2.2.2008 
  Pojawiły się plany zajęć na ostatni semestr:
na stronie wydziału

Dodano 29.1.2008 
  wyniki od dr Wilimowskiej
Wpisy 30.01 od 13:15.
Dodano 28.1.2008 
  Zarządzanie cenami:
"proszę o kontakt osoby, które pożyczyły kopie ksi±żki od Kroika, grupa ¶roda godz. 13-15. Honorata: honia(_małpa_)vp.pl"
Dodano 21.1.2008 
  Wyniki od dr Dereń z dzi¶!!!

Wyniki od dr skoniecznego:
cz 1 i cz 2

Kolejne materiały na zarz±dzanie warto¶ci± przedsiębiorstwa
Dodano 19.1.2008 
  Info ze strony wydziałowej:
"Harmonogram zapisów na semestr letni roku akademickiego 2007/2008 dla studentów studiów stacjonarnych na kierunku ZARZĄDZANIE
które odbędą się w dniach 14. 02. 2008 oraz 15. 02. 2008 w laboratoriach komputerowych (sale od 4.42 do 4.46 bud. B – 4)
14 lutego 2008
godz. 8:30 - 9:00 V rok ZSF
9:00 - 9:30 V rok TIZ
9:30 - 10:00 V rok ZP – ZL
10:00 - 10:30 V rok ZP - ZM "
treść orginału
Dodano 17.1.2008 
  info z dziekanatu:
Sprawa kart zaliczeniowych została rozwi±zana.
Zgodnie z informacjami z dziekanatu studenci 5 roku nie powinni odbierać kart zaliczeniowych osobi¶cie.
Karty te zostan± rozdane w poniedziałek przed wpisami i popraw± z integracji, czyli o godz. 10:45 przed sal± 329 w A1. Je¶li kto¶ w tym terminie i miejscu nie odbierze swojej karty lub kto¶ za niego nie odbierze, będzie musiał to zrobić osobi¶cie w dziekanacie, narażaj±c się na gigantyczne kolejki, zdenerwowan± obsługę dziekanatu i inne niedogodno¶ci.

dodałam wykłady z zarządzania procesowego na stronie przedmiotu
Dodano 16.1.2008 
  Info ze strony dr Sibilskiego:
"Diagnostyka... ZiM Vr. II-gi (poprawkowy) termin zaliczenia wykładu ... 15 stycznia 2008 przewiduję w terminie ostatniego wykładu w semestrze, tzn. 24. stycznia od 15:15 w sali 409 B-4. Wpisy ocen do indeksów dla osób, które zaliczyły wykład i laboratorium wcześniej(oba kursy!)będą możliwe 17 stycznia w godz. 12-13 w 405 B-4 i 24 stycznia też w godz. 12-13. Kolejny termin wpisów zostanie podany po wystawieniu ocen z zaliczenia poprawkowego. Nie przewiduję III-ciego terminu zaliczenia wykładu. "
Dodano 15.1.2008 
  Spisane pytanie z integracji
Dodano 14.1.2008 
  wykłady z handlu elektronicznego (rar) na stronie przedmiotu

Wyniki od dr Dereń z dzi¶!!!

Materiały z ZIKu dla ludzi z ZP na ZWP

prof. Nosal czeka na fragmenty napisanej pracy mgr (wraz z indeksem do wpisu): we czwartek 9:30-10:15 i ok 13 (u siebie), poniedziałek ok 12 w B1 308? (sala wykladowa)

dr Żurawowicz wpisuje oceny w poniedzalek od 9 do 12, u siebie lub w lab. b1 410
Dodano 13.1.2008 
  Przecieki z ostatniej chwili: co¶ na UE
Dodano 6.1.2008 
  Info od dr Sibilskiego z jego strony:
"Proszę Państwa, Proszę nie bombardować mnie pytaniami mail'owymi. Nie jestem w stanie indywidualnie Państwu odpowiadać, przy tak dużej liczbie studentów i nie ma takiej potrzeby. Mamy przewidziane jeszcze prawie 3 tyg. zajęć.
Zaliczenie wykładu odbywa się zgodnie z programem kursu na podstawie sprawdzianu. Termin ustalono na pierwszych zajęciach. Tradycyjnie jest możliwość uzyskania zaliczenia wykładu, na prośbę studenta, w trakcie zaliczania lab. (na podstawie pytan- odpowiedzi) i pod warunkiem zaliczenia lab. Jednak niepisanie sprawdzianu stwarza ryzyko niezaliczenia wykładu, gdyby nie uzyskano zaliczenia lab. Osoby nieobecne na większości zajęć lab. muszą pisać sprawdzian - mają szansę zaliczenia wykładu mimo niezaliczenia lab. W przeciwnym przypadku nie uzyskają zaliczenia wykładu (będę musiał wpisać ndst). Informacje o ocenach prac lab. nie będę podawać mail'owo, lecz tylko osobiście, na kolejnych końcowych zajęciach (w grupach) lub w przypadku braku czasu na ich wystawienie - nawet po zakończeniu zajęć. Pozdrawiam."
Dodano 5.1.2008 
  Przypominam, że w nadchodzący tygodniu odbęd± się najprawdopodobniej 2 koła:
na pewno - ustny z zarz±dzania wiedz± chronion± (1 osoba - 1 pytanie na forum)
¶roda godzina 17, B-4 417

raczej - diagnostyka ekonomiczna, nie wiadomo co ani jak
czwartek godzina 15, B-4 417

w następny poniedziałek czeka nas jeszcze integracja euorpejska, w czwartek niektórzy na marketing przemysłowy (ci którzy zapisali się na ten wykłąd :) )...
Dodano 3.1.2008 
  Info od dr p. dr Ewy Prałat-Kubiszewskiej:
grupa z Handlu elektronicznego, seminarium Czw/P godz. 11.15 będzie miała zaliczenie 10.01.08, godzina 11.15 (Ela B)

Marketing przemysłowy:
dr Skonieczny podał pytania (umieszczonena stronie przedmiotu)
Zaliczenie na następnych zajęciach, studenci dzienni na 7:30

Nie ma dziś wykładu z zarz±dzania maj±tkiem przedsiębiorstwa z dr Wasilewicz-Patrzałek
Dodano 31.12.2007 
  Dodałam pytania na egzamin z zarządzania wiedzy chronionej na stronie przedmiotu
Dodano 11.12.2007 
  Wymiana legitymacji!!
Z dniem 31.12.2007 trac± ważno¶ć nasze legitymacje!
sprawdĽcie info na stron głównej PWr

oraz harmonogram ze strony wiz

Legitymacje papierowe, takie jak nam wydawali na pocz±tku studiów nie będ± ważne np w PKP:
informacja na stronie pkp
ale Ci, którzy maj± inny zapis o uldze (taki jak TEN) chyba nie musz± wymieniać...
Dodano 4.12.2007 
  Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, dr Parkitna
Pierwszy termin obrony dla chętnych to:
poniedziałek, 7:30-11, 433 B4
kolejne terminy po świętach
Można mieć prezentację, ale jest to raczej rozmowa o projekcie, pani dr wystawi ocenę po przeczytaniu pracy.

Diagnostyka ekonomiczna:
Nowe materiały od dr Sibilskiego
Dodano 22.11.2007 
  Dr Kroik kazał poinformować wszystkie grupy które maj± z nim zajęcia w ¶rody parzyste o 11.15 (dotyczy to tylko godziny 11.15), że dnia 28.11.2007 zajęcia nie odbęd± się o ustalonej godzinie. Można przyj¶ć zaliczać w ¶rodę tego samego dnia, ale o godzinie 18.30 w sali 417 B1 lub umówić się na inny termin. Grupy to:
- Chwar¶cianek i Spółka
- Cichoń i spółka
- Rejmer i spółka
- Dudu¶ i spółka
- Sobczak i spółka
(Kasia P)
Dodano 17.11.2007 
  "pan wasileski prosił aby każdy z grupy piatek nieparzysty godz 9:15 sobie sciagnał" te materiały
(Patrycja S)

W piątek dr Adama Wasilewskiego nie będzie, więc nie odbędą się też ani wykład ani seminarka (Kasia)
Dodano 16.10.2007 
  Dodano zajęcia z semestru IX
Pojawił się spis zajęć podzielony tematycznie (a nie semestralnie)

Nowy regulamin studiów
Dodano 12.10.2007 
  Ponoć "w regulaminie przecież jest napisane" że na złożenie indexu mamy 2 tygodnie od rozpoczęcia roku akademickiego. Jeśli więc ktoś jeszcze tego nie zrobił - radzę się pośpieszyć.
Dodano 10.10.2007 
 

Dodano 06.10.2007 
  I po wakacjach... witam na ostatnim roku!! :)